Els primers emprenedors, els mateixos formenterers

sònia formentera

Sònia Cardona, Consellera de Cultura de Formentera, ens explica com, degut a la manca d’inversors i empreses que creguessin en la rendibilitat del turisme a Formentera, van ser el propis formenters qui varen iniciar petits negocis.

Sonia Cardona,  Consellera de Cultura de Formentera, nos explica cómo, debido a la falta de inversores y empresas que creyeran en la rentabilidad del turismo en Formentera, fueron los propios formenterenses los que iniciaron pequeños negocios.

Sonia Cardona, Councillor for Culture of Formentera, explains how, due to lack of investors and companies believing in the profitability of tourism in Formentera, the locals started small businesses.

Esta entrada fue publicada en ENTREVISTATS. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario